Vår gemensamma TV-antenn fungerar igen

Som många nog noterat fungerade ej vår TV-antenn som vi har tillsammans med grannföreningen Utsikten 2. Eftersom utrustningen finns i deras hus har de kontaktat tekniker som jobbat med problemet. Nu åtgärdat!

Författare: Webbredaktören

Sjökvarnsbacken 12, 3 tr 070-313 2171