Allmänna trivselregler för Brf Utsikten 1

 1. Stadgar
  Som medlem är man skyldig att följa de föreskrifter som föreningen utfärdar. Läs mer här!
 2. Skador
  Anmäl direkt till styrelsen om det uppstår en skada i lägenheten (t ex på tvätt- eller diskmaskin) som kan orsaka ytterligare skada på lägenhet intill och/eller fastigheten. Det är nödvändigt för att försäkringar och garantier skall gälla.
 3. Oljud
  Undvik oljud efter klockan 22.00 (tänk på att vissa aktiviteter kan uppfattas som störande även dagtid). Förvarna gärna dina närmaste grannar om du planerar göra något som kan störa.
 4. Ombyggnad
  Mer omfattande förändringar i lägenheten eller utanför den får inte göras utan styrelsens godkännande.
 5. Renovering
  Om du renoverar din lägenhet se då till att transportera bort byggavfallet och att du städar bort det byggdamm det för med sig i trapphus och entréer. Kontakta styrelsen vid större förändringar innan du börjar arbetet. Det gäller t.ex. alla typer av rördragningar/badrum/kök och sådant som kan påverka värme/ventilation och stammar samt bärande väggar.
 6. Markiser/paraboler och dylikt
  Uppsättning av markiser, paraboler, antenner, staket eller dylikt får inte göras utan styrelsens tillstånd. Det är absolut förbjudet att göra ingrepp på fastighetens ytterfasad eftersom konstruktionen med sk. enstegs-fasad gör att fukt mycket lätt kan tränga in och orsaka stora skador.
 7. Husdjur
  Ta ansvar för era husdjur. Se till att grannar eller kringboende inte blir störda eller ofredade.
 8. Skyltning
  Skyltning eller affischering på hus eller dörrar får inte göras utan styrelsens medgivande.
 9. Källsortering av sopor / avfall / skräp
  För hushållsavfall finns soprör i backen strax ovanför Sjökvarnsbacken 10. Var noga med att knyta igen soppåsarna och gör dem inte alltför stora eftersom det lätt blir stopp i soprören. Tidningar, plast, kartong och metall återvinns i kärl längs ned i Sjökvarnsbacken. Ett särskilt kärl för matavfall finns vid soprören. Det öppnas med lägenhetsnyckeln. Där slänger man endast matavfall förpackat i särskilda bruna papperspåsar, ev. dubbla. Fler påsar finns att hämta i Sickla köpkvarter på Willys, ICA eller i Dieselverkstan. Kostnaden för avfallshantering ingår i årsavgiften. OBS! Stengolven i trapphusen är tyvärr känsliga för vätska och spill. Se därför alltid till att ha en tidning eller ett reklamark under matavfallspåsen för att suga upp eventuell vätska. Lägg aldrig soppåsen på golvet utanför dörren. Då blir det fläckar och om det trots allt läcker torka genast upp!
 10. Ohyra
  Det är du som medlem som är skyldiga att se till att våra lägenheter inte innehåller ohyra. Upptäcker du ohyra skall sanering utföras omgående. Informera också styrelsen snarast.
 11. Rökförbud
  Rökning är inte tillåten i trapphus, hissar, tvättstuga eller gästlägenheten. Om du eller dina gäster röker utomhus så snälla kasta inte fimpar runt huset utan ta med fimparna in och släng dem i hushållssoporna. Du har även skyldighet att se till att dina gäster följer våra regler. Husets system för ventilation med undertryck gör att rök och os har lätt att tränga in i våra lägenheter. Tänka på att det kan finnas personer som är allergiska mot rök. Styrelsen avråder därför starkt från rökning och grillning på balkongerna. Av brandsäkerhetsskäl är endast el-grillar tillåtna på balkongerna.
 12. Gemensamma utrymmen
  Allmänt sunt förnuft gäller utnyttjande av allmänna utrymmen – lämna det i gott skick. Placera inte barnvagnar eller andra föremål i trapphus och entrén (förbud enligt brandmyndigheternas föreskrifter). Ställ heller inte sopor i trapphusen våra stengolv är mycket känsliga för spill.
 13. Inbrott och stöld
  Anmäl upptäckta inbrott eller brytmärken på dörrar till allmänna utrymmen till styrelsen.
 14. Utemiljön
  Hundägare uppmanas att inte rasta hunden i planteringarna framför husen och att plocka upp efter hunden.