Bokningsregler för relaxrum och bastu

(gemensamma för Brf Utsikten 1, Brf Utsikten 2 och Brf Västra Hamnplan)

 1. Vilka får boka relaxrum/bastu?
  Alla medlemmar som har svarta nyckelbrickor kan boka relaxrummet/bastun.
 2. Bokningsförfarande
  Bokning kan göras via nätet på utsikten.soderlas.se Inloggningsuppgifter hittar du här!
 3. Endast två pass åt gången
  Man kan boka två pass åt gången. Bokning av fler pass kan ske först när tiden för ett pass har löpt ut.
 4. Bokningsbara relax/bastupass
  Relaxrummet och bastun är tillgängliga för bokning alla veckans dagar mellan 07.00 och 23.00.
  07.00 – 09.00
  09.00 – 11.00
  11.00 – 13.00
  13.00 – 15.00
  15.00 – 17.00
  17.00 – 19.00
  19.00 – 21.00
  21.00 – 23.00
 5. Allmän bastutid för damer respektive herrar
  Har upphört. Dessa kvällar bokas som vanligt.
 6. Automatisk avbokning
  Har man inte tagit relaxrummet/bastun i anspråk inom 30 minuter avbokas passet automatiskt. Resterande del av passet friställs då för bokning.
 7. Loggning
  Alla bokningar loggas och kan identifieras såväl framåt som bakåt i tiden.
 8. Kontakt gällande bokningssystemet
  Felaktigheter i bokningssystemet anmäler du till respektive styrelse. Om du har synpunkter och/eller förslag på systemets funktion och/eller dessa bokningsregler, skall du också kontakta någon i styrelsen.

Dessa bokningsregler fastställdes ursprungligen i resp förenings styrelser i september 2010.

Sidan uppdaterades senast 2023-02-01