Bokningsregler för tvättstugan

(gemensamma för brf Utsikten 1, Utsikten 2 och Västra Hamnplan)

 1. Vilka får boka tvättstugan?
  Alla medlemmar som har svarta nyckelbrickor kan boka tvättstugan.
 2. Bokningsförfarande
  Bokning kan endast göras via nätet på utsikten.soderlas.se . Inloggningsuppgifter hittar du här!
 3. Endast ett pass åt gången
  Man kan endast boka ett pass per vecka. Bokning av nytt pass kan ske först när tiden för det redan bokade passet har löpt ut.
 4. Bokningsbara tvättpass
  Tvättstugan är tillgänglig för bokning vardagar 07.00 – 22.00 samt helger, lör- o söndagar 11.00 – 22.00,
  Vardagar
  07.00 – 11.00
  11.00 – 14.00
  14.00 – 18.00
  18.00 – 22.00
  Helgdagar, lördagar och söndagar
  11.00 – 14.00
  14.00 – 18.00
  18.00 – 22.00
 5. Automatisk avbokning
  Har man inte tagit tvättstugan i anspråk inom 60 minuter avbokas passet automatiskt. Resterande del av passet friställs då för bokning.
 6. Loggning
  Alla bokningar loggas och kan identifieras såväl framåt som bakåt i tiden.
 7. Kontakt gällande bokningssystemet
  Felaktigheter i bokningssystemet anmäler du till kontaktpersonen för tvättstugan & bastun, se anslagstavlan utanför tvättstugan. Om du har synpunkter och/eller förslag på systemets funktion och/eller dessa bokningsregler, skall du också kontakta någon i styrelsen.

Dessa bokningsregler fastställdes ursprungligen i resp förenings styrelse i december 2007.

Sidan uppdaterades senast 2023-02-01