Informationsblad oktober 2019

Styrelsearbetet  

Arbetet i Styrelsen fortgår i oförminskad styrka. Vi söker ytterligare ledamöter och vi hjälper dig att anmäla ditt intresse till valberedningen…

Brandsyn

Styrelsen har köpt expertis som gjort en brandriskinventering i husen och då fick vi en del synpunkter på brister i den gemensamma utrustningen som vi tar tag i.

Men ännu viktigare är att var och en av oss medlemmar har brandskyddsutrustning i våra lägenheter och vet vad vi ska göra om brand bryter ut.

Du har väl fungerande brandvarnare som är monterade i taket? Inför ”eldningssäsongen med mycket stearinljus” glöm inte att byta batterier i brandvarnarna.

Läs mer om brandsäkerhet på vår hemsida http://portal4.utsikten1.se/for-medlemmarna-2/brandsakerhet/

Energideklaration

Energi och Miljösystem i Västerås AB har i september utfört en energibesiktning och energideklaration av vår fastighet.

Föreningen har en förhållandevis låg energi-förbrukning, men det går att påverka energin till en lägre nivå.

Styrelsen fick några konkreta åtgärdsförslag, som framledes skall behandlas.

Ett förslag, som alla kan åtgärda är att byta/rengöra tilluftsfilter, som sitter under radiatorerna/elementen regelbundet.

Här köper du nya filter www.dinvvsbutik.se Purmo Filter, Air F7 med artikelnummer 6734066 är det som passar, mått 490*54*54

OVK, Ventilationsrengöring vecka 46

Sotaren behöver tillgång till våra lägenheter. Ventilation i kök, badrum och WC skall rengöras, så se till att ha flyttat undan saker, så att sotaren kan arbeta ostört.

Sotaren börjar högst upp i trapphus 10, tisdagen den 12 nov kl.08.00 och håller på till ca kl.15.00. Den 13 nov kör man på samma sätt trapphus 12 med start kl. 08.00.

De som inte kan närvara/öppna får lägga sin nyckel märkt med namn, lägenhetsnummer och trapphus i föreningens postfack i trapphus 10 före kl. 08 den dag lägenhetens ventilationssystem skall rengöras. Efter utfört arbete läggs nyckel i ert postfack.

Det är viktigt att sotaren får tillgång till alla lägenheter. Om sotaren måste återkomma för rengöring, riskerar den som ”missat” ordinarie rengöring, att få betala en avgift, för extra rengöring.  Info kommer att anslås i portarna i god tid före rengöring.

Hunden – människans bästa vän

Hundar är ett kärt ämne och alla hundägare är naturligtvis stolta och glada över sina husdjur.

Det förekommer tyvärr att hundägare tillåter sin bästa vän kissa på fasaden och lyktstolpar. För allas trevnad ber vi er istället använda ytan efter berget mittemot utefter Sjökvarnsbacken och vi tackar för visad hänsyn.

Nya medlemmar

Nya namn dyker upp i våra portar, glädjande med nya grannar och lycka till säger vi till de som flyttar till nya adresser.

Glöm inte bort att visa ditt intresse för styrelsearbete till valberedningen, vi sätter stort värde på det. Vänd dig till Hans Torlén i 12:an han är sammankallande i valbered-ningen.

Fimpar – människans värsta ovän

Detta angelägna ämne kommer upp som en punkt vid varje styrelsemöte.

Vi hjälps alla åt att skapa trivsel i vårt vackra närområde, blomlådor vid entréerna, välklippta gräsmattor som exempel.

Att då och då finna fimpar i denna vackra miljö är direkt stötande. Sålunda en vädjan: ta med dig fimpen hem,  tips – skaffa en tom snusdosa, lägg fimpen i denna, töm dosan på lämpligt ställe.

 

Snart nytt år…

Men först sedvanligt Jul & Glöggmingel, vi återkommer med tid & plats.

Ekonomin

Vi fortsätter att vända på slantarna och amorterar lånen så snart vi får möjlighet. I slutet av september lade vi om ett av lånen efter att först amorterat 900 000 kr. Det nya lånet är på 11 400 000 kr och löper på fem år med fast ränta 0,591%.

Snart slut på pappersavierna för avisering av månadsavgifter

Den första januari 2020 gör Postnord en större portohöjning. För att begränsa kostnaderna för vår förening uppmanar vi dig som fortfarande tar emot avgiftsaviseringarna med brev att ansluta dig till autogiro, mejlfaktura eller e-faktura.

Anmälan till autogiro eller mejlfaktura gör man på info@frubo.se eller ringer 013-37 40 80.

Vill du ha e-faktura så ansöker du om det via din bank genom att söka på e-faktura-mottagare och “FRUBO”. Fyll i personnummer endast 10-siffor.

Om du gör din anmälan innan 2019-11-21 så kommer den nya betalningsmetoden börja gälla till kvartal 1, 2020.

TV-problem

I skrivande stund ser det ut som att problemet är löst för denna gång. Vi får återigen en påminnelse om hur sårbara vi är när tekniken spelar spratt.

Full Rulle

Till vår stora förvåning visar det sig att toarullarna på gästtoaletten i 10:an rullar i väg med faslig fart. Det får betraktas som direkt ojuste till behövande, får vi inte bukt med snatteriet så får vi överväga rivigare papper.

/Hälsar Styrelsen Utsikten 1

Author: Webbredaktören

Sjökvarnsbacken 12, 3 tr 070-313 2171