Vår gemensamma TV-antenn fungerar inte just nu. Åtgärdat!

Som många nog noterat fungerar ej vår TV-antenn som vi har tillsammans med grannföreningen Utsikten 2. Eftersom utrustningen finns i deras hus har de kontaktat tekniker som jobbar med problemet. Vi hoppas alla på en snar lösning.  Nu åtgärdat!

Author: Webbredaktören

Sjökvarnsbacken 12, 3 tr 070-313 2171