Trivselregler för tvättstugan

(gemensamma för brf Utsikten 1, Utsikten 2 och Västra Hamnplan)
För att vår tvättstuga skall fungera bra, arbetet gå lättare och våra maskiner hålla längre har vi ett par enkla regler att följa.

 1. När har man tillgång till tvättstugan?
  Man har endast åtkomst till tvättstugan under det tvättpass man har bokat. När ens tid har gått ut skall tvättstugan vara lämnad i avstädat skick samt tömd på egna tillhörigheter.
 2. Kvarglömda kläder
  Har din tvättid gått ut och du har lämnat tvättstugan men glömt/inte hunnit ta ut dina kläder, kan du vända Dig till en ledamot i styrelsen. Ledamöterna i styrelserna har möjlighet att släppa in dig för hämtning av godset. Du har skyldighet att omgående anmäla till en styrelseledamot om någon före dig har lämnat kvar tvätt, så att den kan omhändertas och omständigheterna klarläggas!
 3. Reservnycklar
  Har din svarta nyckelbricka förkommit ska du omedelbart anmäla det  till den nyckelansvarige i din styrelse som hjälper dig.
 4. Automatisk tidskontroll
  Den stora tvättmaskinen startar inte om det valda tvättprogrammet inte ryms inom kvarvarande tid för ditt tvättpass.
 5. Städning
  Tvättmaskinerna, torktumlaren, torkskåpet och mangeln skall vara tömda och rengjorda , och lokalen i övrigt vara rengjord när ditt tvättpass är slut.

  1. Tvättmedelsfacket i tvättmaskinerna skall göras rena för att inte riskera att fasttorkade och mögliga tvättmedel och sköljmedelsrester går in i nästa tvätt. Se bruksanvisning på väggen. Maskinerna avtorkas utvändigt med fuktig trasa.
  2. Filtren i torktumlaren (innanför luckan) måste rengöras med en borste eller fuktig wettexduk eller liknande. Detta för att dels få effektiv torkning, dels undvika överhettning. Se bruksanvisning på väggen. Maskinen avtorkas utvändigt med fuktig trasa.
  3. Torkskåpet skall torkas av in- och utvändigt med en fuktig wettexduk eller liknande. I annat fall riskerar torkande tvätt att bli dammig.
  4. Mangeln: Följ noga bruksanvisningen på väggen i synnerhet om mangelduken.
  5. Golvet skall sopas och vid behov även våttorkas.
  6. Tag med dig dina tomma tvättmedelsförpackningar och annat skräp eller släng i sopsäcken.
  7. Stäng dörren när du lämnar lokalen.
 6. Rökning är inte tillåten i tvättstugan!
 7. Kontakt gällande felaktigheter och misskötsel av tvättstugan
  Felaktigheter i maskinerna eller lokalen anmäls till styrelsen i din förening. Även misskötsel och kvarlämnad tvätt anmäls omgående till någon i styrelsen, med risk för att Du annars själv kommer att stå ansvarig.
 8. Var rädd om vår tvättstuga!
  Om något försvinner eller går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick. Om ordningsreglerna inte följs kan berörd styrelse begränsa en viss lägenhets möjlighet att nyttja lokalen genom att t ex spärra nyckelbrickan. Det är din skyldighet som medlem att omgående meddela styrelsen om tvättstugan inte har städats eller har misskötts på annat sätt. Det är vår gemensamma trevnad det handlar om, så lämna tvättstugan i det skick som vi alla förväntar oss!

Dessa trivsel-och ordningsregler fastställdes i resp förenings styrelser i december 2007.

Sidan uppdaterades senast 2021-04-08