Bokningsregler för tvättstugan

(gemensamma för brf Utsikten 1, Utsikten 2 och Västra Hamnplan)

 1. Vilka får boka tvättstugan?
  Alla medlemmar som har svarta nyckelbrickor till bokningstavlorna kan boka tvättstugan.
 2. Bokningsförfarande
  Bokning kan göras via någon av bokningstavlorna, varav en sitter utanför själva tvättstugan i Utsikten 1 och de andra vid hissen på entréplanet i Utsikten 2, Sjökvarnsbacken 4, och i entrén på Västra Hamnplan.
  Bokning kan också göras via nätet på webbokning (länken finns till höger på hemsidan). Inloggningsuppgifter hittar du här!
 3. Endast ett pass åt gången
  Man kan endast boka ett pass åt gången. Bokning av nytt pass kan ske först när tiden för det redan bokade passet har löpt ut.
 4. Bokningsbara tvättpass
  Tvättstugan är tillgänglig för bokning vardagar 07.00 – 22.00 samt helger, lör- o söndagar 10.00 – 22.00, indelat i fyratimmarspass och ett avslutande tretimmarspass på vardagskvällar.
  Vardagar
  07.00 – 11.00
  11.00 – 14.00
  14.00 – 18.00
  18.00 – 22.00
  Helgdagar, lördagar och söndagar
  10.00 – 14.00
  14.00 – 18.00
  18.00 – 22.00
 5. Automatisk avbokning
  Har man inte tagit tvättstugan i anspråk inom 60 minuter avbokas passet automatiskt. Resterande del av passet friställs då för bokning.
 6. Loggning
  Alla bokningar loggas och kan identifieras såväl framåt som bakåt i tiden.
 7. Kontakt gällande bokningssystemet
  Felaktigheter i bokningssystemet anmäler du till respektive styrelse. den fysiska apparaturen anmäls till Fastighetsförvaltaren. Om du har synpunkter och/eller förslag på systemets funktion och/eller dessa bokningsregler, skall du också kontakta någon i styrelsen.

Dessa bokningsregler fastställdes i resp förenings styrelse i december 2007.

Sidan uppdaterades senast 2021-04-08