Bokningsregler för tvättstugan

(gemensam för brf Utsikten 1, Utsikten 2 och Västra Hamnplan)

 1. Vilka får boka tvättstugan?
  Alla medlemmar som innehar utkvitterad gul magnetnyckel till bokningsterminalerna har rätt att boka tvättstugan. (Se dock inskränkningar redovisade i ordningsreglerna).
 2. Bokningsförfarande
  Bokning kan göras via webbokning eller någon av de två terminalerna, varav den ena sitter utanför själva tvättstugan i Utsikten 1och den andra vid hissen på entréplanet i Utsikten 2, Sjökvarnsbacken 4. (Bokning kan även ske på den centrala datorn genom av resp styrelse bemyndigad befattningshavare). Det praktiska handhavandet framgår av resp förenings hemsidor samt av det till varje nyckelkvittens fogade infobladet.
 3. Endast ett pass åt gången
  Man kan endast boka ett pass åt gången. Bokning av nytt pass kan ske först när tiden för det redan bokade passet har löpt ut.
 4. Bokningsbara tvättpass
  Tvättstugan är tillgänglig för bokning vardagar 07.00 – 22.00 samt helger, lör- o söndagar 10.00 – 22.00, indelat i fyratimmarspass och ett avslutande tretimmarspass på vardagskvällar.
  Vardagar
  07.00 – 11.00
  11.00 – 14.00
  14.00 – 18.00
  18.00 – 22.00
  Helgdagar, lördagar och söndagar
  10.00 – 14.00
  14.00 – 18.00
  18.00 – 22.00
 5. Automatisk avbokning
  Har man inte tagit tvättstugan i anspråk inom 60 minuter avbokas passet automatiskt. Resterande del av passet friställs då för bokning.
 6. Loggning
  Alla bokningar loggas och kan identifieras såväl framåt som bakåt i tiden. Ledamöterna i resp styrelse har rätt att ta del av loggningsdata, och avgör själv om och när så kan ske. Finns det legitima skäl för identifiering av vem som har bokat ett visst pass kan det därför ske genom hänvändelse till en ledamot av den egna styrelsen.
 7. Kontakt gällande bokningssystemet
  Felaktigheter i den fysiska apparaturen anmäls till Fastighetsförvaltaren. Vid felaktigheter i eller problem med systemets programvara, samt om Du har synpunkter och/eller förslag på systemets funktion och/eller dessa bokningsregler, skall Du kontakta någon i styrelsen. Namn och telefonnummer till ledamöterna i resp styrelse samt till Fastighetsförvaltaren finns anslaget i tvättstugan och i förekommande fall på föreningarnas hemsidor och i Bopärmen.

Dessa bokningsregler fastställdes i resp förenings styrelser i december 2007.