Bokningsregler för relaxrum och bastu

(gemensam för Brf Utsikten 1, Brf Utsikten 2 och Brf Västra Hamnplan)

 1. Vilka får boka relaxrum/bastu?
  Alla medlemmar som innehar utkvitterad gul magnetnyckel till bokningsterminalerna har rätt att boka relaxrummet/bastun. (Se dock inskränkningar redovisade i ordningsreglerna ).
 2. Bokningsförfarande
  Bokning kan göras via webbokning eller någon av de två terminalerna, varav den ena sitter utanför tvättstugan i Utsikten 1 och den andra vid hissen på entréplanet i Utsikten 2, Sjökvarnsbacken 4. (Bokning kan även ske på den centrala datorn genom av resp styrelse bemyndigad befattningshavare). Det praktiska handhavandet framgår av resp förenings hemsidor samt av det till varje nyckelkvittens fogade infobladet.
 3. Endast två pass åt gången
  Man kan boka två pass åt gången. Bokning av fler pass kan ske först när tiden för ett redan bokad pass har löpt ut.
 4. Bokningsbara relax/bastupass
  Relaxrummet och bastun är tillgängliga för bokning alla veckans dagar mellan 07.00 och 23.00, indelat i fyra tretimmars- och ett fyratimmarspass.
  07.00 – 09.00
  09.00 – 11.00
  11.00 – 13.00
  13.00 – 15.00
  15.00 – 17.00
  17.00 – 19.00
  19.00 – 21.00
  21.00 – 23.00
 5. Allmän bastutid för damer resp herrar
  Tisdagar 19.00 – 23.00 är relaxrum och bastu allmänt tillgängliga för alla som har magnetnyckel. Dessa bokningspass är således spärrade för enskild bokning.
  Damer – jämna veckor
  Herrar – udda veckor
 6. Automatisk avbokning
  Har man inte tagit relaxrummet/bastun i anspråk inom 30 minuter avbokas passet automatiskt. Resterande del av passet friställs då för bokning.
 7. Loggning
  Alla bokningar loggas och kan identifieras såväl framåt som bakåt i tiden. Ledamöterna i resp styrelse har rätt att ta del av loggningsdata, och avgör själv om och när så kan ske. Finns det legitima skäl för identifiering av vem som har bokat ett visst pass kan det därför ske genom hänvändelse till en ledamot av den egna styrelsen.
 8. Kontakt gällande bokningssystemet
  Felaktigheter i den fysiska bokningsapparaturen anmäls till Fastighetsförvaltaren. Vid felaktigheter i eller problem med systemets programvara, samt om Du har synpunkter och/eller förslag på systemets funktion och/eller dessa bokningsregler, skall Du kontakta någon i styrelsen.
  Namn och telefonnummer till ledamöterna i resp styrelse samt till Fastighetsförvaltaren finns anslaget i relaxrummet och i förekommande fall på föreningarnas hemsidor och i Bopärmen.

Dessa bokningsregler fastställdes i resp förenings styrelser i september 2010.