Bokningsregler för relaxrum och bastu

(gemensamma för Brf Utsikten 1, Brf Utsikten 2 och Brf Västra Hamnplan)

 1. Vilka får boka relaxrum/bastu?
  Alla medlemmar som har svarta nyckelbrickor till bokningstavlorna kan boka relaxrummet/bastun.
 2. Bokningsförfarande
  Bokning kan göras via någon av bokningstavlorna, varav en sitter utanför tvättstugan i Utsikten 1 och de andra vid hissen på entréplanet i Utsikten 2, Sjökvarnsbacken 4 och i entrén på Västra Hamnplan.
  Bokning kan också göras via via nätet på webbokning (länken finns till höger på hemsidan). Inloggningsuppgifter hittar du här!
 3. Endast två pass åt gången
  Man kan boka två pass åt gången. Bokning av fler pass kan ske först när tiden för ett pass har löpt ut.
 4. Bokningsbara relax/bastupass
  Relaxrummet och bastun är tillgängliga för bokning alla veckans dagar mellan 07.00 och 23.00.
  07.00 – 09.00
  09.00 – 11.00
  11.00 – 13.00
  13.00 – 15.00
  15.00 – 17.00
  17.00 – 19.00
  19.00 – 21.00
  21.00 – 23.00
 5. Allmän bastutid för damer respektive herrar
  Tisdagar 19.00 – 23.00 är relaxrum och bastu allmänt tillgängliga för alla som har nyckelbricka. Dessa bokningspass är således spärrade för enskild bokning.
  – Damer – jämna veckor
  – Herrar – udda veckor
 6. Automatisk avbokning
  Har man inte tagit relaxrummet/bastun i anspråk inom 30 minuter avbokas passet automatiskt. Resterande del av passet friställs då för bokning.
 7. Loggning
  Alla bokningar loggas och kan identifieras såväl framåt som bakåt i tiden.
 8. Kontakt gällande bokningssystemet
  Felaktigheter i bokningssystemet anmäler du till respektive styrelse. Om du har synpunkter och/eller förslag på systemets funktion och/eller dessa bokningsregler, skall du också kontakta någon i styrelsen.

Dessa bokningsregler fastställdes i resp förenings styrelser i september 2010.

Sidan uppdaterades senast 2021-04-08