Bokningsregler för gästlägenheten

Vilka får boka övernattningslägenheten?

Alla medlemmar som innehar utkvitterad gul magnetnyckel till bokningsterminalerna har rätt att boka övernattningslägenheten. (Se dock inskränkningar redovisade i ordningsreglerna).

1. Bokningsförfarande

Bokning kan göras via webbokning eller i terminalen utanför tvättstugan. Det praktiska handhavandet framgår av terminalens instruktioner med stöd av det till varje nyckelkvittens fogade infobladet.

2. Bokningsbara tider

Bokning kan ske av hela dygn. Tillträde från kl. 14.00. Lägenheten måste lämnas senast kl 13.00 avresedagen. Högst tre dygn i sträck kan bokas. Bokning av ny hyresperiod kan ske först när tiden för den redan bokade perioden har löpt ut.

3. Avbokning

Önskar Du avboka gjord bokning måste det ske senast 3 dagar före det bokade tillträdet, annars är Du bunden vid och fullt betalningsansvarig för gjord bokning, även om annan nyttjar lägenheten dessa dagar. Automatisk avbokning sker och lokalen friställs för annans bokning i det fall nyckeln inte uthämtats före kl 20.00 tillträdesdagen.

4. Hyresbelopp och betalning

Hyra utgår med 150 kronor per dygn.
Betalning ska vara föreningen tillhanda från tre dagar före det bokade tillträdet till dagen för tillträdet.

4.1 Överföring till bankkonto

Betalning för lägenheten kan ske genom överföring av beloppet till föreningens bankkonto: 8327-9 914 052 6121.
Lämna ett meddelande på överföringen där du anger ditt lägenhetsnummer (det som står utanför dörren), från vilket datum och hur många nätter det avser.

Exempel: Lägenhet 2103 hyr från den 30 April 2015 i 3 nätter –> 2103, 150530, 3

4.2 Swish

Betalning kan alternativt ske med Swish till Mottagare: 123 106 42 29, Brf Utsikten 1 Saltsjöqvarn. Meddelande: Ditt lägenhetsnummer, från vilket datum och antal nätter.

5. Hämta ut nyckeln

Nyckelskåpet vid gästlägenheten öppans med samma magnetnyckel/plupp som till tvättstugan/relaxen. Var försiktig när du öppnar nyckelskåpet. Undvik att dra i “skåpöppnaren” innan magnetlåset har givit “gröngubbe” med hjälp av pluppen. Observera att nyckeln bara kan hämtas ut från kl 14.00 och före kl. 20.00 tillträdesdagen.

6. Loggning

Alla bokningar loggas och kan identifieras såväl framåt som bakåt i tiden.

7. Kontakt gällande bokningssystemet

Felaktigheter i den fysiska bokningsapparaturen anmäls till Fastighetsförvaltaren. Vid felaktigheter i eller problem med systemets programvara, samt om Du har synpunkter och /eller förslag på systemets funktion och/eller dessa bokningsregler, ska Du kontakta någon i styrelsen. Namn och telefonnummer till ledamöterna i styrelsen finns bl a i övernattningslägenheten.

Sidan uppdaterades senast 1 oktober 2018