Samfälligheten

Vår bostadsrättsförening ingår tillsammans med 9 andra föreningar, samt Elite Hotel och Hospitalet i en samfällighetsförening SQSF som gemensamt ansvarar för:

  • Garagen
  • Sopsugen (utom försöksverksamheten med matavfall)
  • Miljöstationen längst ner på Sjökvarnsbacken
  • Områdets allmänna hiss
  • Parkmark, torgytor inklusive kajen, grönområde (del av berget), planteringar och lekplatser, vägar, 15 gästparkeringsplatser och tills vidare också tunneln
  • Ledningsnäten för vatten och avlopp

Bra information om samfälligheten finns på SQSFs hemsida.

Vår förenings representant i samfälligheten är Hans Torlén.