Information gästlägenheten

Nyckelskåpet till gästlägenheten fungerar igen. För att undvika framtida problem bör vi och våra gäster vara försiktiga när vi öppnar skåpet. Undvik att dra i “skåpöppnaren” innan magnetlåset har givit “gröngubbe” med hjälp av pluppen. Observera att nyckeln bara kan…

Problem med sopsugen

Hej alla, Det är fortsatta problem med sophämtningen pga tekniska problem med soprören samt sjukdomsbortfall hos entreprenören som tömmer rören. SQSF som ansvarar för rören för vår räkning är i konstant kontakt med kommunen i ärendet men de tror inte…

Infoblad maj 2017

Infoblad Brf Utsikten 1 Maj 2017 Ny styrelse valdes på årsstämma Årets stämma hölls den 11 maj, 20 av föreningens 46 lägenheter var representerade. Styrelse har efter mötet följande sammansättning: Peter Rudheim, ordförande Anna Stenberg, kassör Bo Helgesson, ledamot Cecilia…

Brandblad

Hej! BYT BATTERI I BRANDVARNAREN! Rekommenderat är att göra detta en gång per år. TESTA att brandvarnaren verkligen fungerar. INGENTING får förvaras i våra trapphus. Dörrmattor är praktiska men brinner bra och bör därför förvaras på insidan av din ytterdörr.…