Köpa / sälja lägenhet i föreningen

Överlåtelseavgift

Föreningen tar från och med 2013-01-01 ut en överlåtelseavgift om 1162 kr (2019). Den skall betalas av köparen och debiteras vid inflyttning.

Pantsättning och pantsättningsavgift

Föreningen har gett vår ekonomiske förvaltare Frubo AB fullmakt att underteckna pantsättningar. Det innebär att all information som rör pantsättningar ska skickas direkt till Frubo AB, Apotekaregatan 7, 582 27 LINKÖPING. Detta gäller även avnotering/makulering av lösta lån.

Föreningen tar en pantsättningsavgift om 465 kr (2019) för underrättelse om pantsättning av bostadsrätt.

Avräkning el

I månadsavgiften till föreningen debiteras en preliminär kostnad för elen för varje lägenhet. En gång om året gör föreningen en avräkning mot den faktiska förbrukningen genom att elektroniskt läsa av den mätare som finns i varje lägenhet.

Därefter skickas inbetalningskort ut där månadsavgiften är justerat med hänsyn till om kostnaden för elen varit högre eller lägre än den preliminära debiteringen.

När någon flyttar görs det en avräkning vid det datum som anges som tillträdesdag på köpekontraktet. Det är säljaren som är betalningsansvarig för den el som förbrukats fram till och med tillträdesdagen. I det fall du som säljare har haft en justering av din avgift för elen som förbrukades under föregående år kommer föreningen att göra en slutavräkning på det återstående beloppet vid tillträdesdagen.

Det vill säga om du hade en skuld från föregående år så kommer föreningen att debitera resterande belopp som en engångsinbetalning i samband med den årliga avräkningen. I det fall du hade ett tillgodohavande så kommer föreningen att betala ut det beloppet i samband med den årliga avräkningen.

Årsredovisning

Föreningens senaste årsredovisning finns på hemsidan under rubriken FÖRENINGEN.

Stadgar

Föreningens stadgar återfinns på hemsidan under rubriken FÖRENINGEN.

Energideklaration

Här finns senaste deklarationen.

Juridisk person

Styrelsen godkänner inte juridisk person som medlem i föreningen.

Garage

Det finns ett gemensamt underjordiskt garage där de boende i föreningen kan hyra garageplats. Garaget förvaltas av Q-PARK (www.q-park.se). En plats kostar för närvarande 1 000 kr per månad inklusive moms.

Ekonomisk förvaltning

Föreningen har tecknat avtal med Frubo AB om ekonomisk förvaltning. Frubo når du här (www.frubo.se)

Nödvändiga dokument

När du sålt din lägenhet så vill vi att du skickar in följande information till föreningen:

  • Påskrivet köpekontrakt ( 1 exemplar).
  • Ansökan om utträde ur föreningen för säljaren samt ansökan om inträde i föreningen för köparen (3 exemplar med fullständing information om köpare och säljare).

Skicka informationen till:
Frubo AB, Apotekaregatan 7, 582 27 Linköping

Kreditupplysning

När en ansökan om medlemskap inkommit till föreningen kommer vi att begära en kreditupplysning på köparen. Våra krav är att man har en ordnad ekonomi.