Besöksparkering, ute och inne

Besöksparkering utomhus, enklast!

På Mannagrynstorget finns 10 st gästplatser, betalning sker i blå automaten. Pris f.n. 10 kr/tim eller 60 kr/dygn.

Besöksparkering i garaget

På plan 8, 9 och 10 finns gott om gästplatser. Betalning sker i automaten på plan 8, pris f.n. 6 kr/tim eller 60 kr/dygn.

Obs, för att få den låga, 60:/dygn, taxan så måste man ha fr o m 1/10 ha AIMOs
parkeringsapp nedladdad.

Informationstext vid verifiering: ange koden som finns här (kräver inloggning).

Anledningen till att SQSF nu prövar detta är att många börjat använda
garaget som infartsparkering eftersom det är så billigt. Detta i sin tur kan
leda till att våra gäster inte får någon plats. Ny taxa för de som inte
erhållit koden är 20:/h eller 250:/dygn.

Instruktion att ge till besökande:

  • Följ skyltarna vid infarten till tunneln på Hästholmsvägen och inne i tunneln fram till garageporten.
  • Om inte garagedörren går upp automatiskt, slå den fyrställiga besökskoden, se här (kräver inloggning)!
  • Stanna innanför porten och kör vidare först när porten stängts bakom Dig (säkerhetsskäl).
  • Parkera på ledig plats på plan 8 (infartsplanet), 9 eller 10.
  • Betala i automaten på plan 8.
  • Lämna garaget via orange plåtdörr till trapphuset och ta hissen till plan 13 och Sjökvarnsbacken. (Finns också en dörr ut till tunneln bredvid garageporten.)
  • När Du skall avresa slår Du den fyrställiga koden för att komma in i trapphuset från Sjökvarnsbacken 8 och ta hissen till planet där Du parkerat.
  • Slå sen samma kod för att komma in till besöksparkeringen samt när Du kör ut och ska öppna garageporten på plan 8.
  • Var vänlig stanna till efter utfart och se till att porten stängs utan att obehörig bereder sig tillträde.

Senast uppdaterat 20121-12-14