Besöksparkering, ute och inne

Besöksparkering utomhus, enklast!

På Mannagrynstorget finns 10 st gästplatser, betalning sker i blå automaten. Pris f.n. 10 kr/tim eller 60 kr/dygn.

Besöksparkering i garaget

På plan 8, 9 och 10 finns gott om gästplatser. Betalning sker i automaten på plan 8, pris f.n. 6 kr/tim eller 60 kr/dygn.

Obs, för att få den låga, 60:/dygn, taxan så måste man ha fr o m 1/10 ha AIMOs
parkeringsapp nedladdad.

Informationstext vid verifiering: ange koden som för okt, nov och dec är 49702.

Anledningen till att SQSF nu prövar detta är att många börjat använda
garaget som infartsparkering eftersom det är så billigt. Detta i sin tur kan
leda till att våra gäster inte får någon plats. Ny taxa för de som inte
erhållit koden är 20:/h eller 250:/dygn.

Instruktion att ge till besökande:

  • Följ skyltarna vid infarten till tunneln på Hästholmsvägen och inne i tunneln fram till garageporten.
  • Om inte garagedörren går upp automatiskt, slå den fyrställiga besökskoden, se här (kräver inloggning)!
  • Stanna innanför porten och kör vidare först när porten stängts bakom Dig (säkerhetsskäl).
  • Parkera på ledig plats på plan 8 (infartsplanet), 9 eller 10.
  • Betala i automaten på plan 8.
  • Lämna garaget via orange plåtdörr till trapphuset och ta hissen till plan 13 och Sjökvarnsbacken. (Finns också en dörr ut till tunneln bredvid garageporten.)
  • När Du skall avresa slår Du den fyrställiga koden för att komma in i trapphuset från Sjökvarnsbacken 8 och ta hissen till planet där Du parkerat.
  • Slå sen samma kod för att komma in till besöksparkeringen samt när Du kör ut och ska öppna garageporten på plan 8.
  • Var vänlig stanna till efter utfart och se till att porten stängs utan att obehörig bereder sig tillträde.

Senast uppdaterat 2019-02-03