Brandsäkerhet

Om det börjar brinna…
Vi vill gärna slå ett slag för brandsäkerheten i hemmet och uppmana alla föreningsmedlemmar att kontrollera att ni har bästa möjliga brandskydd hemma. Några enkla tips på hur du kan göra för att förhindra att det börjar brinna:

 • Brandvarnare räddar liv – kontrollera att batterierna fungerar.
 • Ha brandsläckare hemma. För hemmet rekommenderas pulver-brandsläckare på minst 6kg.
 • En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas till att dämpa eller släcka en brand i kläder eller kokkärl.
 • Glöm inte att släcka ljusen när du lämnar rummet eller hemmet. Levande ljus som lämnas utan uppsikt orsakar många bränder.

Även om du försöker undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan ändå vara framme och en brand bryta ut. Då är sekunderna dyrbara. Handlar du på rätt sätt kan det vara avgörande för att det stannar vid ett tillbud istället för en ödesdiger totalbrand.

Gör så här om det börjar brinna:

 • Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker.
  Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Därför måste du ner under röken, nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.
 • Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i
  säkerhet.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddnings-
  tjänsten när de kommer.
 • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en
  handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

På våra anslagstavlor kan du inhämta ytterligare information.

Läs också gärna mer om hur du förebygger brand i hemmet och om vad du ska göra om det börjar brinna i Brandskyddsföreningens information på nätet. Se till att hålla dig informerad!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Bra information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Download (PDF, Unknown)