Andrahandsuthyrning

Styrelsens tillstånd skall inhämtas vid all form av andrahandsuthyrning, barn och nära släktingar är inte undantagna. Skriftlig ansökan lämnas till styrelsen på en särskild blankett. Där ska bl. a. anges orsaken till uthyrningen, vilken tid som avses samt namn och personnummer på den tänkta andrahands-hyresgästen.

Styrelsen för Utsikten 1 anser att uthyrningstiden som regel ska vara minst 3 månader och ansökan beviljas för högst ett år åt gången, sedan måste ny ansökan inlämnas. Föreningen tar i enlighet med våra stadgar ut maximal tilläggsavgift för andrahandsupplåtelsen. Avgiften för andrahandsupplåtelse motsvarande högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Den tas ut med en tolftedel för varje månad som lägenheten är uthyrd.

Du finner här den blankett som ska användas vid ansökan.

Du skriver ut och fyller i blanketten. Glöm inte att underteckna ansökan! Lämna den i föreningens postfack Sjökvarnsbacken 10 eller skicka den till Brf Utsikten 1, Sjökvarnsbacken 10, 131 71 Nacka. Ansökan på blanketten ska lämnas in senast en månad innan lägenheten önskas bli uthyrd.

Om du är utomlands ska du dessutom ha ett ombud i Sverige som är behörig att företräda dig i alla ärenden beträffande bostadsrätten. Bifoga ansökan en fullmakt till ombudet att företräda dig. Du ska hålla styrelsen fortlöpande informerad om din egen och ditt ombuds adress.

Därutöver gäller också att Du ska informera hyresgästen om bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler i föreningen. Vi rekommenderar att den som hyr i andrahand ska ha en egen hemförsäkring.

Skäl för andrahandsuthyrning kan vara:

  • Ålder eller sjukdom. Ett skäl som anses godtagbart är om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Det spelar ingen roll om du kommer att kunna använda lägenheten igen eller inte.
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.
  • Längre utlandsvistelse. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.
  • Provsamboende. Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ett godtagbart skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.
  • Uthyrning till närstående. Att barn eller andra närstående behöver bostad är ett godtagbart skäl, även det under en begränsad tid.

Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas andra orsaker för dig att hyra ut din lägenhet i andra hand.