Infoblad maj 2017

Infoblad Brf Utsikten 1 Maj 2017 Ny styrelse valdes på årsstämma Årets stämma hölls den 11 maj, 20 av föreningens 46 lägenheter var representerade. Styrelse har efter mötet följande sammansättning: Peter Rudheim, ordförande Anna Stenberg, kassör Bo Helgesson, ledamot Cecilia…