Styrelsen om Corona-viruset

Kära grannar och medlemmar i vår förening!

Coronaviruset ställer till det för oss alla, situationen är unik och har aldrig varit av en sån omfattande och besvärlig karaktär.

I styrelsen försöker vi arbeta med detta i beaktande, exempelvis så genomfördes det senaste styrelsemötet via e-post och telefon. Vi väljer att skjuta upp en del aktiviteter till hösten. Mer detaljer kommer i ett Infoblad inom kort.

Det är positivt med medlemmar som tar egna initiativ och erbjuder grannar hjälp. Vi har sett lapp i hissen och vid postfacken som exempel. 

Här några goda råd i besvärligt läge

Man avstår från aktiviteter och samvaro som man sett fram emot. Man lägger om sin vardag och sina planer. Och det gör man inte bara för sin egen skull, utan av omsorg om sina medmänniskor. För att inte sprida smittan vidare.

Ja, vi har alla ett eget ansvar, att undvika att medverka till smittspridning eller att själv bli smittad. Vi behöver lyssna till de råd som våra sakkunniga myndigheter ger. Undvik möten som eventuellt var planerade. Det gäller speciellt för äldre och för andra personer som av olika skäl löper större risk att bli svårt sjuka om de smittas.

Varje gång detta sker, varje gång vi väljer att visa hänsyn och empati, så bidrar vi till att upprätthålla det bästa med Sverige – för Sveriges väl.

(Ur H.M. Konungens tal vid informations-konselj den 18 mars)

Fortsätt visa ansvar, hänsyn och empati!

Vänligen,
Styrelsen Brf Utsikten 1

Author: Webbredaktören

Sjökvarnsbacken 12, 3 tr 070-313 2171