Informationsblad december 2019

Glögghäng

Välkomna på Glögghäng i Gästlägenheten onsdagen den 18 december. Glöggkapsylerna skruvas upp från kl. 18:00 – Välkomna!

 

 

 

 

 

 

Ny portkod from 9 december

Du har fått lapp i lådan med info om nya access- koder för garage och entréporter.

Rapport efter utförd ventilationsrengöring

Vi har nu fått rapporten för rensning och rengöring av ventilationssystemet. I rapporten framkommer att ett par lägenheter måste vidta åtgärder. Berörda lägenhetsinnehavare kommer att få utdrag från rapporten, som anger vad som skall åtgärdas snarast möjligt.

Dyrare el

Elen blir dyrare. Nacka energi är det elnätföretag som ser till att elen kommer fram till vår fastighet. Som de flesta elnätsföretag har de problem att klara leveranserna när vi förbrukar extra mycket el – så kallade effekttoppar. Då räcker elnätet inte riktigt till. Därför inför Nacka energi från årsskiftet en ny avgiftsmodell med effektavgifter. Den syftar till att kapa effekttopparna och ge oss incitament till att jämna ut elanvändningen över dygnet. Nacka energi kommer att ta ut en extra avgift för våra effekttoppar som motsvarar en höjning av elkostnaderna med drygt 10 % eller 5 kr per kvadratmeter och månad vid oförändrad förbrukning.

Styrelsen har beslutat att inte höja den preliminära el-avgiften utan hoppas att vi tillsammans istället kan försöka kapa effekttopparna och generellt minska vår elanvändning. I vår förening inträffar effekttopparna vid 21-tiden på kvällarna och i helgerna då särskilt i december.

Därför försök undvika att starta flera eldrivna maskiner t.ex. ugn, diskmaskin, tvättmaskin och dammsugare samtidigt och särskilt inte vid 21-tiden. Kanske kan några av maskinerna gå igång lite senare istället. Genom att stänga av eller sänka golvvärmen i badrummen kan man också spara mycket el

Höjning av avgiften till gästlägenheten

  Vår gemensamma gästlägenhet är en stor tillgång för föreningen. Men den behöver hållas snygg och funktionell och därför behöver vi kontinuerligt köpa nya möbler och underhålla den. För att finansiera kostnaderna för gästlägenheten har styrelsen beslutat om en höjning av avgiften till 250 kr/dygn fr.o.m. 1 januari 2020.

Cykelrum under terrass

Nu är undertaket mm monterat i vårt nya cykelförråd under terrasserna. Belysning monteras i kommande vecka. Nya cykelställ är beställda och monteras så snart de har anlänt. Vi räknar med att allt är klart och att vi kan ta det i bruk till nyåret.

Ett välkommet tillskott på utrymme för våra cyklar. Med detta vill vi passa på att nämna att våra gemensamma utrymmen för cyklar och barnvagnar är ämnat för just – cyklar och barnvagnar.

All övrig utrustning måste var och en förvara i sina egna utrymmen.

Efter att det nya cykelutrymmet är klart ska vi även iordningställa en plats för parkering av Permobil i det nuvarande cykelrummet för att underlätta tillgängligheten.

Så tokigt det kan bli

En tidig morgon härom ledes noterades hur en matavfallspåse placerats i en vanlig plastpåse och därefter kastad i matresttunnan. Hur tokigt får det bli undrar vän av vår miljö. En gång ingen gång – två gånger = miljöbuse.

 

Påminnelse inför de ljusa helgerna

Du har väl fungerande brandvarnare som är monterade i taket? Inför ”eldningssäsongen med mycket stearinljus” glöm inte att byta batterier i brandvarnarna.

Läs mer om brandsäkerhet på vår hemsida http://portal4.utsikten1.se/for-medlemmarna-2/brandsakerhet/

 

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom vårt informationsblad.

/Från oss alla i Styrelsen

 

 

Author: Webbredaktören

Sjökvarnsbacken 12, 3 tr 070-313 2171