Information om matavfallshämtning

Inom kort kommer vi igång med matavfallsinsamling. Tillsammans med våra grannföreningar Utsikten 2 och Mannagrynstorget har vi sedan i våras arbetat med att få till en bättre och mer miljöanpassad hantering av vårt avfall.

I början av vecka 48 påbörjas arbetet med att installera behållare för matavfallssortering. Det blir runda behållare, i stil med våra soprör. Vår behållare kommer att placeras mellan våra befintliga soprör och grannföreningarna får sina placerade vid muren mot vägen utanför Sjökvarnsbacken 4. Behållarna har en låsbar lucka med var sitt låssystem för respektive förening dit våra lägenhetsnycklar passar. Går allt som planerat är vi igång med det nya systemet fr.o.m. vecka 49. Tömning av behållarna kommer sedan att ske 1–2 ggr per vecka beroende av behov.

Under vecka 48 delar vi ut ytterligare information tillsammans med 160 matavfallspåsar (en ungefärlig årsförbrukning), en påshållare samt en slaskrensare till varje hushåll. I den då medföljande informationsfoldern finns råd och tips hur vi ska komma igång med sorteringen.

Varför?

  • Varje svensk ger upphov till närmare 100 kg matavfall per år vilket motsvarar ca 35–40% av den vanliga soppåsen.
  • Vi har ett nationellt mål att 50% av allt matavfall ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast år 2018.
  • Matavfallet som samlas in i Nacka transporteras till en rötningsanläggning i Huddinge där det omvandlas till biogas och biogödsel.
  • Biogas från matavfall ger 85 % lägre växtgasutsläpp än bensin.

Viktigt!

  • Påshållaren som vi alla får, ska alltid användas då den ventilerar påsen och släpper ut fukt. Förslagsvis placeras den i skåpet under diskbänken.
  • Låt blött avfall rinna av och lägg gärna lite hushållspapper med matavfallet då det suger upp fukt.
  • Byt påsen efter max 3 dagar och rulla ihop den noggrant innan du lägger den i vår gemensamma behållare.

Som med alla nya rutiner medföljer en förändring och vi hoppas att vi med gemensamma ”ansträngningar” och god vilja på bästa vis hjälps åt att få vår nya möjlighet till smart avfallssortering att fungera väl efter en kortare inkörningsperiod.

Har ni frågor och/eller funderingar så hör gärna av er till Kjell Torlén, telefon 070-529 30 32 eller via e-post, kjell@torlen.se .

Ytterligare information går även att få via Nacka Kommuns hemsida, www. nacka.se.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

PS. I mars/april 2019, räknar vi med att vår utökade sorteringsanläggning vid vändplanen, nedanför Sjökvarnsbacken 12, står klar att tas i bruk. Då med separata behållare för färgat- och ofärgat glas, tidningar, kartong och wellpapp, metall samt plastförpackningar. Mer om det i kommande information. DS

Author: Webbredaktören

Sjökvarnsbacken 12, 3 tr 070-313 2171