Informationsblad september 2017

Infoblad Brf Utsikten 1
September 2017
Är det skönt att vara tillbaka i de vanliga rutinerna efter sommaren? Kanske vill du fortfarande förlänga sommaren lite och njuta av din inglasade balkong?
Troligen har plastlisterna mellan skivorna både gulnat och torkat. Nya finns hos Leif Arvidsson AB, www.leifarvidsson.se, artikelnumret är 5679.
Har du sett en skada på vår fastighet eller att något är trasigt? Anmäl till vår nya förvaltare Storholmen. Anslag finns i portarna med dessa kontaktuppgifter: Telefon (07-21) 0772-78 67 46 eller (dygnet om) www.storholmendirekt.se eller info@storholmen.se.
Den billigaste energin är den som aldrig använts. Till exempel är det smart (om man kan) att torka tvätten på balkongen.
Av hushållens energikostnader utgör värmen hela 75 procent så där finns mycket att göra. Styrelsen har haft ett möte med kommunens energi- och klimatrådgivare och hon ska återkomma med tänkbara investeringsförslag som på sikt ska kunna sänka våra värmekostnader. Kanske kommer det att installeras en frånluftsvärmepump. Det är en pump som skulle sitta på taket och ta till vara den varma luft som fläktarna suger ut.
Två av lånen på vår fastighet, båda på ca 15 miljoner ska läggas om i höst. I samband med omläggningarna kommer föreningen att betala av nästan två miljoner på skulden. Det betyder att vi troligen kommer under den önskvärda gränsen med en belåning på 10 000 kr per kvm bostadsyta.
För övrigt arbetar styrelsen med en skadeanmälan mot NCC angående fasadens enstegstätning, en uppdatering av hemsidan och löpande ärenden.
Med önskan om en vacker höst
Styrelsen