Info gällande problem med sophantering i området

Hej,

Som alla förmodligen har märkt har vi haft stora problem med sophanteringen den senaste månaden. Vi har idag den 4:e september kontaktat SQSF som ansvarar för sopsugen i området för att få en uppdatering av läget. Det svaret vi har fått från ansvariga på SQSF är:

Det finns 3 grundorsaker till problemen:

1. Utebliven hämtning vid 2 tillfällen de senaste 2 veckorna.
2. Folk har pressat ner kartonger och annat bråte i sopsugarna. (Väldigt viktigt att vi tänker efter
vad vi kastar i soprören)
3. Suez (underentreprenör ) har enligt SQSF:s förmenande inte ägnat tillräcklig tid vid hämtning.

De har en intensiv dialog i frågan med kommunen och de hoppas på en lösning omgående

/Styrelsen