Infoblad maj 2017

Infoblad Brf Utsikten 1
Maj 2017

Ny styrelse valdes på årsstämma
Årets stämma hölls den 11 maj, 20 av föreningens 46 lägenheter var representerade. Styrelse har efter mötet följande sammansättning:
Peter Rudheim, ordförande
Anna Stenberg, kassör
Bo Helgesson, ledamot
Cecilia Halvars Öhrnell, ledamot
Stig Holmqvist ledamot
Carin Callerholm, suppleant
Göran Bolinder, suppleant
Karin Enoksson-Torlén, suppleant & sekreterare
Owe Ruzicka, suppleant

Vill du ha kontakt med styrelsen når du oss enklast via e-post till styrelsen@utsikten1.se
På styrelsen agenda:
Arbetet med besiktning av fasad och övriga delar av vår fastighet pågår inför att den 10 åriga byggfelsgarantin löper ut i oktober. NCC har genomfört en fasadsyn samt inspektion av terrasserna högts upp i husen och uppföljning av detta pågår. En oberoende besiktning kommer preliminärt att genomföras under vecka 20.
Uppdatering av föreningens underhållsplan kommer att göras med hjälp av Storholmen som även kommer att bli vår nya fastighetsförvaltare från 1 juni. Mera information från Storholmen kommer inom kort.
Porttelefon
De som önskar ansluta sig till vårt porttelefonsystem är välkomna att kontakta styrelsen via epost:
ange namn, e-postadress, lägenhetsnummer samt vilket telefonnummer porttelefonen ska anslutas till. Tänk på att inte lämna ut portkoden i onödan!
Besökskoder garaget
Juni 1953 och juli 0682 (som meddelats tidigare kommer garagekoderna att delas ut för 2 månader i taget).

Balkonginglasning
Vi passar på att påminna om skötselinstruktionen som finns i Bopärmen och på hemsidan.
Listerna till balkongglasen finns att köpa hos Leif Arvidsson AB www.leifarvidsson.se,
artikelnumret 5679.

TREVLIG HELG
Styrelsen