Styrelsen

Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen:

Cecilia Halvars Öhrnell
Ordförande, ordforande@utsikten1.se

Carin Callerholm
Sekreterare, passer- och låssystem, sekreterare@utsikten1.se

Stig Holmqvist
Försäkring, hiss och fastighet, fastigheten@utsikten1.se

Jan Sjöstedt
Ekonomiansvarig, bredband, kassor@utsikten1.se

Kennet Blomqvist
Fastighet, fastigheten@utsikten1.se

Janusz Grabowski
Informationsfrågor och informationsbladet,  suppleant, janusz.grabowski@utsikten1.se

Owe Ruzicka
Bastu/relax, tvättstuga & fastighet, suppleant, ove.ruzicka@utsikten1.se

Keili Saluveer, suppleant
Städning, gästlägenhet, suppleant, keili.saluveer@utsikten1.se

Kjell Torlén
Cykelrum, återvinning & fastighet, suppleant, fastigheten@utsikten1.se

Samtliga styrelsemedlemmar nås via styrelsen@utsikten1.se.

Valberedningen består av Hans Torlén (sammankallande) och Peter Rudheim, nås via valberedning@utsikten1.se