Styrelsen

Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen:

Cecilia Halvars Öhrnell
Ordförande, ordforande@utsikten1.se

Stig Holmqvist
Försäkring och fastighet, fastigheten@utsikten1.se

Carin Callerholm
Ekonomiansvarig, låssystem, kassor@utsikten1.se

Jan Sjöstedt
Sekreterare, sekreterare@utsikten1.se

Kennet Blomqvist
Fastighet, fastigheten@utsikten1.se

Joakim Arnborger
Informationsbladet, suppleant, joakim.arnborger@utsikten1.se

Owe Ruzicka
TV & fastighet, suppleant, ove.ruzicka@utsikten1.se

Kjell Torlén
Cykelrum, återvinning & fastighet, suppleant, fastigheten@utsikten1.se

Anneli Orre
Städning, gästlägenhet, tvätt & relax, suppleant, anneli.orre@utsikten1.se

Samtliga styrelsemedlemmar nås via styrelsen@utsikten1.se.

Valberedningen består av Hans Torlén (sammankallande), Björn Enqvist och Peter Rudheim, nås via valberedning@utsikten1.se