Allmänna trivselregler för Brf. Utsikten 1

 1. Stadgar
  Som medlem är man skyldig att följa de föreskrifter som föreningen utfärdar. Läs mer här
 2. Skador
  Anmäl direkt om det uppstår en skada i lägenheten (t ex på tvätt- eller diskmaskin) som kan orsaka ytterligare skada på lägenhet intill och/eller fastigheten. Det är nödvändigt för att försäkringar och garantier skall gälla.
 3. Oljud
  1238998_10151550397335807_335860019_n
  Undvik oljud efter klockan 22.00 (tänk på att vissa aktiviteter kan uppfattas som störande även dagtid).
 4. Ombyggnad
  Mer omfattande förändringar i bostaden eller utanför den får inte göras utan styrelsens godkännande
 5. Markiser/paraboler och dylikt
  Uppsättning av markiser, paraboler, antenner, staket eller dylikt får inte göras utan styrelsens tillstånd. Absolut förbjudet att göra ingrepp på fastighetens ytterfasad.
 6. Husdjur
  Ta ansvar för era husdjur. Se till att grannar eller kringboende inte blir störda eller ofredade.
 7. Skyltning
  Skyltning eller affischering på hus eller plank får inte göras utan styrelsens medgivande
 8. Yrkesmässig verksamhet
  Yrkesmässig verksamhet i bostaden eller i bostadsrättsföreningens fastighet i övrigt är inte tillåten.
 9. Sopor / Avfall / Skräp
  Sopnedkast för hushållssopor finns utanför entrén till Sjöqvarnsbacken 10. Kostnaden för hushållssopor ingår i årsavgiften. Tvinga inte in soppåsar i sopröret, risk för stopp! Behållare för returpapper och glasåtervinning finns vid vändplanen intill hospitalet.
 10. Rökning och grillning
  Fastigheten har en ventilationsanläggning som byter ut inomhusluften i respektive lägenhet genom frånluftsaggregat i bad-, köks-, och förrådsutrymmen genom tilluftsuttag under respektive fönster. Lägenheterna har ett undertryck. Detta medför att vid rökning/grillning på balkonger sugs rökluft och os in i ovanpå-/sidoliggande lägenheter. Under vinterhalvåret blir det dessutom mycket märkbart när balkonginglasningen är för eftersom det blir undertryck i balkongutrymmet som suger in lukt/os från underliggande balkonger. Av detta skäl bör rökning på balkonger ske med inglasning fråndragen. Grillning endast med el-grill.
 11. Gemensamma utrymmen
  Allmänt sunt förnuft gäller utnyttjande av allmänna utrymmen – lämna det i gott skick.

  1. Entré/trapphus
   Placera inte barnvagnar eller andra föremål i trapphus och entrén (förbud enligt brandmyndigheternas föreskrifter). Ställ inte sopor i trapphuset.
  2. Inbrott och stöld
   Anmäl upptäckta inbrott eller brytmärken på dörrar till allmänna utrymmen till styrelsen.
  3. Tvättstuga
   Tvättider bokas på bokningstavla.
  4. Bastu- och relaxrum
   Bokas på bokningstavla.
  5. Garage och parkeringsplatser
   Se till att porten stängs efter in- och utfart.
  6. Utemiljön
   Hundägare uppmanas att plocka upp efter hunden.