Särskilt parkeringstillstånd

krävs vid parkering på 60-minutersparkering inom Saltsjöqvarn fr.o.m. 1 januari 2011

Parkeringsplatser med 60-minutersparkering tillstånd och krav på P-skiva

SQSFs styrelse har beslutat att införa krav på särskilda parkeringstillstånd att användas tillsammans med P-skiva på 60-minutersplatserna. Bostadsrättsföreningarna är behöriga att för sina boendes räkning ansöka om dessa särskilda parkeringstillstånd hos EuroPark enligt av SQSF fastställda regler. Brf Utsikten1 kan ansöka om ett tillstånd per lägenhet.

Det är parkeringsförbud överallt utom på de särskilt markerade parkeringsplatserna, nämligen:

  1. Betalparkeringen på Mannagrynstorget. Betalning i automat.
  2. 60-minuters-platser. Det kommer vid starten att finnas sam-manlagt elva platser: sju i Sjökvarnsbacken och fyra bredvid hotel-let. På dessa gäller att man ska ha både en P-skiva och ett särskilt parkeringstillstånd för boende.
  3. Hotellets parkeringar för hotellgäster utanför hotellet. Fyra platser för handikapp- eller servicefordon i Bageribacken.

Erbjudande om särskilt parkeringstillstånd

Som lägenhetsinnehavare i Brf Utsikten1 kan Du utan kostnad tilldelas ett särskilt parkeringstillstånd, med rätt att parkera under 60 minuter på ovan nämnda parkeringsplatser. Endast ett tillstånd medges per lägenhet. Parkeringstillståndet utfärdas av EuroPark efter ansökan genom vår styrelse. Parkeringstillståndet gäller under ett kalenderår och är knutet till lägenheten genom att lägenhetsnumret enligt det nationella lägenhetsregistret (som skiljer från våra interna lägenhetsnummer) finns angivet på tillståndet. Vid ägarbyte övergår tillståndet (värdehandling) till den nya ägaren. Förkommer ett parkeringstillstånd kan en dubblett erhållas mot en avgift om 500 kronor.

Handikapptillstånd och fastighetsservicetillstånd med generösare parkeringsregler kan beviljas efter särskild prövning.

Användning av särskilt parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet skall placeras i vindrutan på fordonet, väl synligt för EuroParks personal. Eftersom tillståndet är knutet till lägenheten och inte till ett specifikt fordon, kan det placeras i vindrutan på vilket fordon som helst. Det förutsätts att fordonet i fråga har anknytning till den på tillståndet angivna lägenheten.

Utanför de markerade platserna är det parkeringsförbud, och där är det bara tillåtet att stanna i högst tio minuter för av- och pålastning.

Parkeringsbolaget kommer att bötfälla dem som bryter mot reglerna.

Alla boende kan hyra parkeringsplats i föreningens garage. I garaget Utsikten finns också en gästparkering. Se länken Gästparkering i menyn för mer information om gästparkering.

För mer information se SQSFs hemsida: 

http://www.sqsf.se/images/Diverse/parkeringsovervakning.pdf