Gästparkering

Garagen

Boende i området kan hyra garageplats. I garaget Utsikten har vi också en gästparkering och en parkering för hotellets gäster. Se information nedan. I garaget kommer man bara in med särskild kod eller/och bricka.

Markområdet

Inom de yttre markområden har vi för en betalparkering uppe på Mannagrynstorget där betalning sker i automat. Här får du bara stå om du har betalt avgift.

Vi har också ett femtontal markerade 60-minutersplatser för de boende. Här krävs både P-skiva och ett särskilt parkeringstillstånd för boende, vilket boende kan få av sin förening. Här får du bara stå om du har både giltigt parkeringstillstånd och p-skiva.

Det finns också några korttidsplatser direkt utanför hotellet där särskilt tillstånd från hotellet krävs.

På alla övriga ytor är det parkeringsförbud. Om du tillfälligt t.ex. måste angöra din husentre vid i- eller urlastning av bilen så kan det ske för en kort tid upp till maximalt nio minuter. Gäller dock inte på de särskilt markerade parkeringsplatserna, där reglerna enligt ovan gäller.

SQSF har tecknat avtal med EuroPark Svenska AB att övervaka området så att parkeringsbestämmelserna följs. Parkeringsbolaget kommer att bötfälla dom som bryter mot reglerna och bötesbeloppet följer då Nacka kommuns normer.

Gästparkering för Brf. Utsikten 1

Garaget ligger under markytan av bostadsrättsföreningen Utsikten 2. Garaget består av 12 plan med in och utfart på plan 8. Infart och utfart sker med kodlåsnyckel alternativt kod. Koden byts varannan kalendermånad. På plan 11 och 12 finns besöksparkering för boendebesökare och P-automat. Elite Hotel har också sina reserverade platser på detta plan.

Utgång och ingång för besökare sker på plan 13 (Sjökvarnsbacken 8), Plan 12 (Mannagrynstorget) och på plan 3.

Obs! Koderna visas endast när du är inloggad.

Så här går det nu till att parkera i garaget Utsikten för den, som besöker en boende i SQ

  • Följ skyltarna vid infarten till tunneln på Hästholmsvägen och inne i tunneln fram till garageporten.
  • Slå den fyrställiga koden.
  • Stanna innanför porten och kör vidare först när porten stängts bakom Dig (säkerhetsskäl).
  • Kör upp till besöksparkeringen på plan 11.
  • Parkera på ledig plats och erlägg betalning i automaten.
  • Välj utgång enligt skyltarna beroende på vilken adress Du skall besöka.
  • När Du skall lämna området slår Du den fyrställiga koden för att komma in i trapphuset, varefter Du tar Dig med hissen eller trapporna till plan 11.
  • Slå samma kod för att komma in till besöksparkeringen samt när Du skall öppna porten på plan 8.
  • Var vänlig stanna till efter utfart och se till att porten stängs utan att obehörig bereder sig tillträde.